GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
HAMZA DÜRGEN
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı
CEMAL BAŞER
Sosyal İşlerden ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
FAZIL GÜRLER
Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
VELİ BOZKIR
Tanıtma ve Yayından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
MUSTAFA KOCAEREN
İktisadi Teşekküllerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
ALİ İHSAN BAKACAK
Genel Sekreter
OSMAN AKCAN
Genel Muhasip
MUSA KÖKSOY
Yönetim Kurulu Üyesi
İZZETTİN SAYINDI
Yönetim Kurulu Üyesi
ESVET ASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi
ENGİN ATİK
Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEP ASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi
ÖNDER SARAÇOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
GENEL MERKEZ YÜKSEK DENETLEME KURULU
Süleyman KALYONCUOĞLU
Yük. Den. Krl. Bşk.
Osman KAÇMAZ
Yük. Den. Krl. Bşk. Yrd.
Erdoğan KÖSEOĞLU
Yük. Den. Kur.Üye.
GENEL MERKEZ YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
Ahmet Vecihi ÜNALDILAR
Yük. Dis. Kur. Bşk.
Necdet AKYÜZ
Yük. Dis. Kur. Bşk. Yrd.
Mesut YILDIRIM
Yük. Dis. Kur. Üye.