AKADEMİK ÇALIŞMALAR KOMİSYONU
Dr. Fuat İNCE
Akademik Çalışmalar Komisyonu
İsmail CİNGÖZ
Akademik Çalışmalar Komisyonu